Cuộc thi "Thử Thách Nhà Phát Minh Trẻ" (YIC)

Kỳ thi quốc tế

I. Giới thiệu:
Cuộc thi "Thử Thách Nhà Phát Minh Trẻ" (YIC). Mục đích của chương trình là xây dựng và khuyến khích khả năng sáng tạo của những người trẻ tuổi.
Chủ đề cuộc thi hướng đến là tạo ra sự thay đổi tích cực đến những vấn đề: văn hóa, con người, bảo vệ động vật và môi trường sống.
Cuộc thi được tổ chức hàng năm với sự tham gia của hơn 100 đội đến từ các nước trong khu vực ASEAN. Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi, mỗi đội tham gia từ 4-5 người.


II. Thời gian và địa điểm tổ chức:
Thời gian tổ chức: tháng 9, 2019
Địa điểm tổ chức: Malaysia


III. Liên hệ:
Website: http://www.rice-ins.com
E-mail:    info@rice-ins.com
Tel.:        (+84) 24 8589 2999

Tags