Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO)

Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO)

  • Kỳ thi quốc tế
  • 10/04/2019 5:12:55 CH

Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới WICO là cuộc thi thường niên được thành lập và tổ chức bởi Hiệp hội Phát minh Sáng chế các trường Đại học Hàn Quốc và được Quốc hội Hàn Quốc bảo trợ

Xem chi tiết