Tin tức

Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế (INTARG)

Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế (INTARG)

  • Tin tức
  • 16/02/2019 12:31:33 CH

Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế (INTARG) quảng bá các sản phẩm theo định hướng thị trường, công nghệ và dịch vụ đổi mới. Kỳ thi có chức năng như một nền tảng tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp giữa các đại diện của khoa học, doanh nghiệp đổi mới, ngành công nghiệp và doanh nghiệp xung quanh và các đơn vị hỗ trợ và tài trợ cho nghiên cứu và phát triển khoa học.

Xem chi tiết