Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo

Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế (INTARG)

Tin tức
images

Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế (INTARG) quảng bá các sản phẩm theo định hướng thị trường, công nghệ và dịch vụ đổi mới. Kỳ thi có chức năng như một nền tảng tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp giữa các đại diện của khoa học, doanh nghiệp đổi mới, ngành công nghiệp và doanh nghiệp xung quanh và các đơn vị hỗ trợ và tài trợ cho nghiên cứu và phát triển khoa học.

Có hơn hai mươi quốc gia tham gia cuộc thi, bao gồm các quốc gia như Đức, Áo, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia, v.v

Năm 2018, Việt Nam tham gia cuộc thi đạt được kết quả rất đáng tự hào với 1 giải bạch kim, 2 giải vàng, 3 giải bạc.

Đánh giá về sản phẩm dự thi của đoàn Việt Nam, Ban giám khảo INTARG đánh giá cao và cho rằng các đề tài đều có tính ứng dụng cao, tập trung nhiều về khoa học và bảo vệ môi trường, là những vấn đề được xã hội và giới khoa học rất quan tâm. 

Tags