Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo

Thư viện Ảnh

Team RICE tại cuộc thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế INTARG 2019

Team RICE tại cuộc thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế INTARG 2019

  • Thư viện Ảnh
  • 06/07/2019 2:24:22 CH

Cuộc thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế INTARG (tiếng Anh: International Invention and Innovation INTARG) giới thiệu các phát minh, sáng chế và các sản phẩm theo định hướng thị trường, công nghệ và dịch vụ đổi mới. Cuộc thi tạo cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp giữa các đại diện của khoa học, doanh nghiệp đổi mới, ngành công nghiệp và doanh nghiệp xung quanh cũng như các đơn vị hỗ trợ và tài trợ cho nghiên cứu và phát triển khoa học.

Xem chi tiết
Những hình ảnh trong Lễ tuyên dương và trao giải các học sinh đạt giải tại Kỳ thi Olympic Khoa học Kỹ thuật Quốc tế IPITEx 2019

Những hình ảnh trong Lễ tuyên dương và trao giải các học sinh đạt giải tại Kỳ thi Olympic Khoa học Kỹ thuật Quốc tế IPITEx 2019

  • Thư viện Ảnh
  • 08/03/2019 9:15:59 SA

Những hình ảnh trong Lễ tuyên dương và trao giải các học sinh đạt giải tại Kỳ thi Olympic Khoa học Kỹ thuật Quốc tế IPITEx 2019

Xem chi tiết