Giới thiệu Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo

Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (Research Institute of Creative Education - RICE) được thành lập với chức năng nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực liên quan đến kỹ năng, trí tuệ sáng tạo cho các đối tượng học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; xây dựng và chuyển giao các chương trình đào tạo kỹ năng cho học sinh, sinh viên và cộng đồng, gồm: kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng tư duy... để ứng dụng trong thực tiễn, trở thành những công dân toàn cầu.

Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo là đơn vị đại diện cho Việt Nam đứng ra thành lập đội tuyển tham dự nhiều kì thi quốc tế như Olympic Thiên văn quốc tế (IAO), Olympic Thiên văn châu Á-Thái Bình Dương (APAO) và các kỳ thi khoa học công nghệ quốc tế khác ở Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông, Canada và Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Viện còn hợp tác, trở thành agent của nhiều tổ chức quốc tế như Liên minh thiên văn quốc tế, Olympic sáng tạo thế giới (WICO), Đại học Hanyang (Hàn Quốc), v.v.

Một số hình ảnh Đội tuyển Việt Nam do RICE dẫn đoàn tham gia các cuộc thi Quốc tế:

 

Cuộc thi IPITEx 2019.
 

Cuộc thi WICO 2018.


Cuộc thi INTARG 2017.


Cuộc thi IAO 2017.


Cuộc thi APAO 2017.