Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo

Giới thiệu về kỳ thi Olympic Quốc tế ASMO

Giới thiệu về kỳ thi Olympic Quốc tế ASMO

  • Kỳ thi trong nước
  • 04/05/2019 9:37:37 SA

Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh ASMO là kỳ thi đánh giá năng lực Khoa học, Toán và Tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức ASMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới.

Xem chi tiết