Cuộc thi Phát minh và Sáng chế Công nghệ mới

Kỳ thi quốc tế

1. Giới thiệu chung:
E-NNOVATE được khái niệm hóa để cung cấp trải nghiệm đổi mới trong thế giới thực cho thế giới ảo và giúp nhà phát minh có thể tiếp cận đối tượng lớn hơn theo cách kinh tế và hiệu quả một cách thuận tiện. E-NNOVATE không chỉ là một nền tảng, nó là một hệ sinh thái của những người có cùng chí hướng sẵn sàng tạo ra một tác động lớn trong không gian đổi mới với sức mạnh tổng hợp. Trở thành một nền tảng kỹ thuật số E-NNOVATE có phạm vi rất lớn sẽ thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo đến các nơi xa nhất của thế giới.

2. Thời gian: 24 - 26/06/2020

3. Đơn vị tổ chức: "PAJAN" Anna Bodora-Brzykcy

4. Cơ cấu giải thưởng: Huy chương Bạch Kim, Vàng, Bạc, Đồng.

5. Liên hệ:
Đăng ký: http://bit.ly/KHKT2020
Website: http://www.rice-ins.com
E-mail:    info@rice-ins.com
Tel.:        (+84) 24 8589 2999Đăng ký tại đây:

Tags