Kỳ thi Toán học Caribou

Kỳ thi trong nước
Caribou là sản phẩm trí tuệ của Tiến sĩ Thomas Wolf, Giáo sư Toán học tại Đại học Brock University, thành phố Saint Catharines, bang Ontario, Canada. Ông đã tập hợp một nhóm gồm các giáo viên, sinh viên, lập trình viên và dịch giả từ khắp nơi trên thế giới để tổ chức ra Kỳ thi Caribou.
Caribou là một kỳ thi Toán học mới bao gồm 6 cuộc thi online được tổ chức hàng năm dành cho 6 khối lớp: 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, với các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ba Tư, tiếng Trung, tiếng Ukraina, tiếng Azerbaijan và Tiếng Việt.
👉 Năm học 2019-2020, 55.091 học sinh từ 35 quốc gia tham gia Caribou
👉 Cuộc thi có các dạng câu hỏi, câu đố mới đã được cấp phép toàn cầu, đặc biệt là Calcrostic (đã được Caribou Contests đăng ký thương hiệu)
👉 Calcrotics được sử dụng trong Kỳ thi Toán học Đông Bắc Á (NEAMC), một kỳ thi thường niên của 50 trường học đến từ 9 quốc gia trên thế giới.
👉 Caribou bao gồm các câu hỏi dưới dạng trò chơi tương tác

🌟 Caribou Q&A 🌟
✅ Caribou là một kỳ thi toán quốc tế bắt nguồn từ Canada.
✅ Mỗi năm học có 6 vòng thi Caribou vào tháng Mười, tháng Mười Một, Một, Hai, Tư, Năm.
✅ Mỗi vòng thi kéo dài 50 phút.
✅ Caribou có 06 cấp độ dành cho học sinh từ khối 2 tới khối 12: 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
✅ Điểm một vòng thi của thí sinh là tổng điểm tất cả các câu trong vòng thi đó. Đề thi của Khối 2 có 9 câu hỏi (3 câu 3 điểm, 3 câu 4 điểm, 3 câu 5 điểm), của các khối còn lại có 12 câu hỏi (4 câu 3 điểm, 4 câu 4 điểm, 4 câu 5 điểm). Thí sinh được xếp hạng theo cấp độ (2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12) theo điểm này. Thí sinh không bị trừ điểm nếu trả lời sai hoặc bỏ trống.

 
Một số câu hỏi dưới dạng trò chơi tương tác

Tags