Những gương mặt tiêu biểu đồng hành cùng viện RICE

Tin tức
Thời gian qua viện RICE đã phát hiện và dẫn dắt các em đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường Quốc tế. Sau đây là một số gương mặt tiêu biểu
 

NGÔ GIA HUY


- Huy chương Vàng trong Kỳ thi Olympic Phát minh và sáng chế Thế giới WICO
- Học bổng ASEAN Singapore
- Học bổng Phổ thông trung học tại Hoa Kỳ
 
MAI THIÊN AN


 - Giải Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi Toán Quốc gia
 - Giải Bạch Kim – Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế INTARG
 - Nhận học bổng của trường Đại học Vanderbilt (Top 14 Hoa Kỳ)  
NGUYỄN HOÀNG TÙNG LÂM

- Giải Nhất trong Kỳ thi Học sinh giỏi Toán Quốc gia
- Huy chương Bạch Kim trong Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế INTARG
- Huy Chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Thiên văn Quốc tế - IAO
- Đại diện Tiêu biểu của Việt Nam tham gia Diễn đàn Khoa học trẻ Quốc tế
- Nhận học bổng của trường Đại học MIT – Hoa Kỳ


 
ĐỖ MINH PHÚC


- Huy chương Vàng trong Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật  - IPITEx tại Thái Lan
- Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Thiên văn Châu Á – Thái Bình Dương
- Học bổng trường Đại học Michigan (Top 27 Hoa Kỳ) 
CAO QUANG MINH
 

- Huy chương Vàng trong Kỳ thi Phát minh và Sang chế Quốc tế - INTARG
- Huy chương Bạc trong Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật – I-SWEEP tại Hoa Kỳ
- Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Thiên văn Châu Á – Thái Bình Dương
 
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO VY
 

- Giải Bạch kim trong Kỳ thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế - INTARG
- Huy chương Bạc trong Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật – I-SWEEP tại Hoa Kỳ
- Đại diện Tiêu biểu của Việt Nam tham gia Diễn đàn Khoa học trẻ Quốc tế
 
NGUYỄN NHẬT QUANG


- Huy chương Bạc Cuộc thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế Silicon Valley (SVIFF) tại Mỹ   
Huy chương Vàng Cuộc thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế (INTARG) tại Ba Lan
- Học bổng toàn phần của trường Đại học Rice (William Marsh Rice University)


 
HOÀNG NGUYỄN MINH PHƯƠNG

 
Image result for hoàng nguyễn minh phương amsterdam- Huy chương Vàng Cuộc thi Quốc tế về Sở hữu Trí tuệ, Sáng chế, Đổi mới và Công nghệ tại Bangkok (IPITEx) tại Thái Lan
- Huy chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO) tại Hàn Quốc
- Huy chương Bạch Kim Cuộc thi Phát minh và Sáng chế Quốc tế (INTARG) tại Ba Lan
- Học bổng toàn phần của trường Đại học Duke (Duke University) - Đại học Mỹ

Tags