Chương trình Hợp tác giữa RICE và trường THPT Freyberg

Tin tức
Ngày 09/05/2022 đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (RICE) và Trường THPT Freyberg - New Zealand
Về phía Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo RICE gồm:
- Ông Nguyễn Hoàng Giang: Viện trưởng
- Bà Trần Thị Thanh Hải: Viện phó
- Bà Trịnh Thị Hà: Trưởng phòng Quan hệ quốc tế
Về phía Trường Freyberg gồm:
- Ông Dave Scott: Hiệu trưởng
- Bà Hiệp Lê: Cố vấn học sinh quốc tế
- Bà Nga Hà: Giám đốc phòng Hợp tác quốc tế
Về phía nhóm KOTOP tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội:
- Các bạn sinh viên đại diện


Ông Dave Scott - Hiệu trưởng Trường THPT Freyberg và Ông Nguyễn Hoàng Giang - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo, Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 
 
Tại Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, Lãnh đạo hai đơn vị, Viện trưởng Nguyễn Hoàng Giang và Hiệu trưởng Dave Scott đã cùng ký kết hợp tác với nội dung gồm: Tuyển sinh, tìm kiếm học bổng, trao đổi học sinh, giáo viên, chuyên gia...
- Giai đoạn 2023 - 2024: tổ chức các đoàn học sinh tham gia các khoá học ngắn hạn (2 tuần), khoá học dài hạn (1-3 năm) tại trường THPT Freyberg;
- Viện RICE thực hiện công tác kết nối với các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục để xây dựng mạng lưới tuyển sinh học sinh Việt Nam cho trường THPT Freyberg;
- Trường THPT Freyberg cử đại diện hỗ trợ cung cấp thông tin, trao đổi học thuật, phối hợp trong công tác tuyển sinh.


Một số hình ảnh khác tại Lễ ký kết

Tags