Hội thảo nâng cao chất lượng GDMN tư thục thành phố Lào Cai

Tin tức
Ngày 29/7 vừa qua Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo và các đồng chí Lãnh đạo, các cơ sở giáo dục đã tham dự hội thảo "Hội thảo nâng cao chất lượng GDMN tư thục và các giải pháp thực hiện PCGD mầm non cho trẻ em 4 tuổi thành phố Lào Cai năm 2022"
 

Tags