RICE Trở Thành Thành Viên Của IFIA

Tin tức
Hiệp hội các nhà phát minh quốc tế (IFIA) là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích phổ biến văn hóa, phát minh và hỗ trợ đổi mới sáng chế, chuyển giao công nghệ và thiết lập hợp tác với các tổ chức liên quan. IFIA hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế có tầm quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu. Được thành lập vào năm 1968, IFIA có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. IFIA có mạng lưới rộng khắp trên toàn thế giới, có 152 tổ chức đến từ 95 quốc gia là thành viên của IFIA.

Vào ngày 24/03/2019, Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (RICE) chính thức là thành viên của IFIA. Việc gia nhập tổ chức Uy tín này tạo cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác của RICE với các tổ chức Khoa học khác trên trường Quốc tế, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân khác thông qua RICE để tham dự các triển lãm quốc tế, các kỳ thi Khoa học Kỹ thuật. Tạo cơ hội kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức lớn trên Thế giới qua mạng lưới rộng khắp của IFIA.
https://www.ifia.com/ifia-members/corresponding-members/rice/
 

Tags